Khôi phục mật khẩu

Bạn cần phải có quyền truy cập tới số điện thoại đã thiết lập bên trong myAlpari tại mục "Tài khoản của tôi".

Lưu ý!

Nếu bạn không có quyền truy cập đến số điện thoại này, vui lòng gửi email đến payments@alpari.com kèm theo đơn yêu cầu đã được ký và bản sao hộ chiếu.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.